Trådlöst eller trådbundet larm?

Trådlösa larminstallationer blir allt vanligare och de trådlösa produkterna allt fler. Men när är det läge att välja trådlöst, och när bör man installera ett trådbundet larm?

När passar trådlöst larm?

Ett trådlöst larm har många fördelar. Du behöver inte göra åverkan på interiören, du slipper fula sladdar och det går ofta snabbt och smidigt att installera och koppla ihop olika funktioner i det trådlösa larmsystemet. Samtidigt så har trådlösa larm mycket svårt att nå samma driftsäkerhet som ett trådbundet, och även om larmet är SSF-godkänt så kan det aldrig klassas högre än larmklass R, vilket är en nivå under Larmklass 1 som tidigare var den lägsta. Det beror på att det trådlösa systemet, till skillnad från det trådbundna, relativt lätt kan störas ut med störsändare och är mycket känsligare för elektromagnetiska störningar. Framför allt är trådlösa system bra vid temporära lösningar, exempelvis vid ombyggnad.

När krävs trådbundet larm?

När driftsäkerhet och kontroll är viktiga faktorer så är det ofta ett trådbundet inbrottslarm som är den bästa lösningen. Ett trådbundet larm är mer tillförlitligt och enheterna kan inte störas ut på samma sätt som med ett trådlöst larmsystem, och i byggnader med stora värden kräver försäkringsbolagen att det finns ett trådbundet larmsystem. Med ett trådbundet larm har detektorer och centralapparat ständig kontakt, och förbikoppling eller sabotage från inbrottstjuven försvåras.

1. Ett trådbundet larm fungerar där trådlös signal inte är möjlig. Särskilt inom industrier finns det typer av byggnader och maskineri som gör att trådlösa lösningar inte alltid är praktiskt genomförbara.  2. Enklare underhåll, i ett trådbundet larmsystem är det bara centralenheten som drivs med batterier. I de trådlösa systemen kräver varje enhet batterier som måste bytas ut med jämna mellanrum. Notera dock att till exempel rökdetektorer fortfarande behöver bytas ut vart tionde år. Detta är särskilt viktigt när det gäller joniska rökdetektorer.  3. Driftsäkerhet, ett trådbundet larm är mer tillförlitligt och enheterna kan inte störas ut på samma sätt som med ett trådlöst larmsystem. I byggnader med stora värden, exempelvis en byggnad med en värdefull konstsamling, kräver försäkringsbolagen att det finns ett trådbundet larmsystem.