Detektorerna är en viktig del av ditt säkerhetssystem. En bra detektor upptäcker risker med bara små indikatorer, men har låg risk för falsklarm. Detektorn ska inte kunna maskeras, flyttas eller påverkas utan att ett sabotagelarm löses ut, och det ska vara enkelt att se status på uppkopplad larmanlä... Läs mer

Detektorer

Detektorerna är en viktig del av ditt säkerhetssystem. En bra detektor upptäcker risker med bara små indikatorer, men har låg risk för falsklarm. Detektorn ska inte kunna maskeras, flyttas eller påverkas utan att ett sabotagelarm löses ut, och det ska vara enkelt att se status på uppkopplad larmanläggning.  

När det gäller detektering är det bra att tänka ett extra varv runt vilka behov som finns på platsen. Till exempel kan inbrottsförsök många gånger avstyras redan innan inbrottet ens har påbörjats genom att detektera intrång på egendomens mark. Då är det viktigt att detektorn är korrekt anpassad för användningsområdet, till exempel genom val av detektortyp, som infrarött ljus eller mikrovågor.

Husdjursimmunitet är en viktig aspekt för att minimera falsklarmen. En husdjursimmun detektor kan sortera bort rådjur, katter och hundar men samtidigt upptäcka intrång på området. Ett alternativ är att använda krypzon, vilket innebär att detektorn blir omöjlig att smyga under.