Leverans- och supportvillkor

Beställningar

Vi tar emot beställningar via e-butiken, telefon eller e-post. Vid beställning via webbsidan förbehåller vi oss rätten att logga ditt IP-nummer. Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp. Alla kunder som väljer faktura som betalningsmetod prövas med sedvanlig kreditupplysning innan varorna skickas ut. Vid val av faktura som betalningsmetod skickar vi endast varor till din folkbokföringsadress. 

Leverans

Du kan alltid välja att hämta din order hos oss på vårt lager i Kungens Kurva, Stockholm. Vid leverans med företagspaket eller budbil faktureras fraktkostnaden. 

Uppskattad leveranstid 1-4 dagar beroende på leveransort. Vi tar inte ansvar för fraktföretagets eventuella förseningar. 

Kontrollera noga din leverans vid mottagandet. Synlig skada ska anmälas till Företagspaket omedelbart. Dold skada eller saknat gods ska anmälas inom 7 dagar efter mottagandet, annars gäller inte Företagspakets försäkring och Paradox Security påtar sig inte ansvaret. Telefon till Företagspaket: 020-23 22 20. 

Betalningar

Alla priser är i SEK exklusive moms. Priset som gäller är det som är angivits den dag kunden gör sin beställning. Vi accepterar betalning med faktura, kort, delbetalning via Klarna, delbetalning via Wasa Kredit samt direktbetalning vid avhämtning. Faktura skickas automatiskt efter utlevererad order med e-post om inget annat överenskommits. Vid försenad betalning av faktura debiteras lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning efter påminnelse lämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten. Vid ej godkänd kreditupplysning eller leverans till annan adress än din folkbokföringsadress gäller förskottsbetalning.

Personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. Vi behandlar ett minimum av personuppgifter, och bara för att kunna fullfölja det avtal som ett köp eller en förfrågan hos oss innebär.

Returer, reklamationer och reparationer

Garantitiden på fabrikationsfel är 2 år från leveransdatum. Garantin omfattar endast utbyte eller reparation av felaktiga produkter. Ersättning för resor, arbetstid eller fraktkostnader ingår ej i garantin. Reparation vid utgången produkt som Paradox Security bedömer kan repareras ska repareras och återsändas. Reklamationsrätten för en vara upphör under alla omständigheter efter 2 år. 

Eventuell kostnad för reparation uppges av Paradox Security för varje enhet. Produkter som inte bedöms kunna repareras ska ersättas med motsvarande produkt så långt detta går.

Vid ångrat köp accepteras kreditering upp till 2 månader från faktureringsdatum. Produkten måste då återlämnas i obruten förpackning. Krediteringsavgiften är 35 % på fakturerat belopp. 

Retur ska godkännas av Paradox Security innan sändning, och det är du som beställare som ansvarar för alla transportkostnader. Även vid ångrad order där vara/varor hunnit skickas från vårt lager debiteras du den faktiska kostnaden för frakt samt returfrakt.

Paradox Security har inget som helst ansvar – utöver vad garantin omfattar – för indirekta skador som felaktiga produkter förorsakar. Paradox Security friskriver sig från person-, sak- eller förmögenhetsskada och all annan skada av vad slag det må vara som förorsakas av produkternas användning. Paradox Securitys ansvar är således strikt begränsat till utbyte eller reparation av felaktig produkt. 

Installation och support

Paradox Security AB ställer som krav att ni som företag har ett egenkontrollprogram i verksamheten för att få arbeta med våra produkter. Det innebär att personen som för er räkning installerar våra produkter bör ha kunskap i el och svagströmsutbildning, grundläggande datorkompetens samt ha genomgått utbildning på aktuella produker. Om en tekniker/installatör kontaktar vår supportavdelning utan erforderlig utbildning utgår en supportkostnad (enligt timdebitering).

Övrigt

Paradox reserverar sig för eventuella skrivfel och ändringar av tekniska data som är utanför vår kontroll. Vi förbehåller oss rätten att avbryta ett köp på grund av felaktig prissättning. 

Vi är befriade från åtagandet om åtagandet förhindras av force majeure. Till force majeure räknas krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning, tillkommen eller ändrad lagstiftning, eller annan omständighet som vi inte råder över och som förhindrar oss att fullgöra våra skyldigheter enligt dessa leveransvillkor. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.