När larmet går – du väljer åtgärd

Du väljer själv vad ditt larm ska reagera på och vilken åtgärd som ska ske om larmet går. Du kan alltid se och styra larm i Paradox appar (Insite GOLD & Blue Eye), men kan också väja att larmet ska gå direkt till larmcentral eller en vald kontaktgrupp.

Vi rekommenderar att ha larmet kopplat till en certifierad larmcentral som är uppkopplad dygnet runt. Det är också att föredra att ha två olika rapporteringsformat, exempelvis en IP- baserad rapportering och en mobiltelefonibaserad rapportering. Det innebär att om något händer med din teleoperatör så kommer larmrapporteringen fram till vald larmcentral via IP (samtliga certifierade larmoperatörer uppfyller samma krav). På så vis ökar du säkerheten och kan vara trygg i att situationen åtgärdas om något sker så att larmet utlöses. Dessutom får du i de flesta fall lägre försäkringspremie hos försäkringsbolagen.

Vi samarbetar med de allra flesta larmcentraler och väktarbolag på marknaden, och du som beställare väljer själv vilken larmcentral som ditt system ska kopplas upp mot. På så sätt får du också full kontroll över kostnaden, och en förutsägbarhet även på lång sikt.