Larmdonen fyller två funktioner i ett larmsystem: de ska störa tjuven under inbrottet och påkalla uppmärksamhet från omgivningen. Det finns olika typer av larmdon för utrymningslarm & inbrottslarm, och de vanligaste är sirener och blixtljus. Elektroniska sirener är den dominerande typen, och de ka... Läs mer

Larmdon

Larmdonen fyller två funktioner i ett larmsystem: de ska störa tjuven under inbrottet och påkalla uppmärksamhet från omgivningen. Det finns olika typer av larmdon för utrymningslarm & inbrottslarm, och de vanligaste är sirener och blixtljus.

Elektroniska sirener är den dominerande typen, och de kan vara piezoelektriska sirener eller högtalare med inbyggd drivenhet. De flesta sirener kan ändra ljudkaraktär eller programmeras olika vid inbrott och brand. Sirenernas ljudstyrka mäts i decibel (dB), och en inomhussiren brukar ligga runt 90 dB medan en utomhusvariant ofta ligger på över 100 dB. Ljudet avtar dock snabbt i styrka när avståndet till sirenen ökar.

Blixtljus och rotationsljus är en andra typer av larmdon, vilka använder skarpt ljus för att påkalla uppmärksamhet. Det finns också kombinationsmodeller av akustiska larmdon (sirener) och optiska larmdon (blixtfyrar eller rotationsljus).