Säkerhet för företag

Behovet av säkerhet och trygghet är samma på de flesta företag, men lösningen på behoven skiljer sig kraftigt åt beroende på hur verksamheten ser ut. Därför börjar varje lyckad lösning med en behovsanalys.  

Tänk på att behov förändras över tid. Många företag investerar för att säkerställa att de har ett bra säkerhetssystem just för tillfället, men med ökad eller förändrad verksamhet kan nya hot eller krav uppkomma. Det är ofta en god – och kostnadseffektiv - idé att ta höjd för detta redan från start.

Vi är med dig hela vägen till en tryggare vardag

På Paradox Security älskar vi modern teknik, och att hitta just den lösning som gör er vardag lättare. Vi har lång erfarenhet av säkerhetsbranschen och väl inarbetade kontakter med pålitliga leverantörer. Och kanske är det just det som gör oss bra på det vi gör? Vår nyfikenhet i kombination med kvalitet ger dig den service du förtjänar.

Tänk på:

- Var finns störst risker i verksamheten?
- Hanterar ni stöldbegärliga varor, eller varor som kan vara farliga i fel händer?
- Finns det en hotbild? Hur ser den ut?
- Vilken tid på dygnet är verksamheten mest utsatt?
- Hur många ska ha tillträde till området, var och när?
- Finns det lättantändligt material eller annan förhöjd brandrisk?
- Finns ett fungerande brandskydd idag?
- Hur ser krav från försäkringsbolag ut?
- Hur ser budgeten ut?

POPULÄRA SÄKERHETSPRODUKTER FÖR FÖRETAG

Besök oss i vårt Showroom

Vi tar emot företagskunder i vårt Showroom, gärna tillsammans med din installatör eller projektör. Här kan vi visa våra system med tillhörande funktioner i detalj. Självklart hjälper vi dig med både behovsanalys och projektering på plats, med ett dokumenterat lösningsförslag med funktionsgaranti. 

Ta kontakt med oss eller våra återförsäljare och be om rådgivning – vi arbetar tillsammans för att göra er vardag säkrare. 

Cybersäkerhet

Ett moment som lätt glöms bort är cybersäkerheten. Eftersom säkerhetsteknik i de allra flesta fall är uppkopplat mot molnet/via internet så sker förändringar fort och helt nya hot växer fram. Se till att få en helhetslösning från start, krypterat och cybersäkert.

Varumärken att lita på