Ett inbrottslarm är ett larmsystem som känner av och larmar när någon obehörig försöker bryta sig in, eller rör sig på det larmade området. De enklaste inbrottslarmen består av sensorer som känner av om dörrar eller fönster öppnas, detektorer som reagerar på rörelse, sirener som reagerar på signaler... Läs mer

Inbrottslarm

Ett inbrottslarm är ett larmsystem som känner av och larmar när någon obehörig försöker bryta sig in, eller rör sig på det larmade området. De enklaste inbrottslarmen består av sensorer som känner av om dörrar eller fönster öppnas, detektorer som reagerar på rörelse, sirener som reagerar på signaler från sensorer eller detektorer, och en centralenhet med manöverpanel. Centralenheten kommunicerar med alla enheter, lagrar data och kommunicerar med larmcentralen, och med en användarvänlig manöverpanel blir det enkelt att hantera larmet.

Beroende på hur behovet ser ut kan inbrottslarmet kompletteras på många olika sätt. Många kompletterar larmet med övervakningskameror som kan visa området i realtid och fungera i bevissyfte om något händer, eller detektorer som reagerar på värme, rök eller vatten.

Inbrottslarmet kan kopplas till larmcentral som agerar om larmet löser ut. Larmcentralen kan avgöra om larmet är skarpt eller ett falsklarm, och tillkalla räddningstjänst, polis eller väktare.

Vi har inbrottslarm för företag, både små och stora, men också larm för hemmet, fritidshuset eller lantbruket. Våra larm säljs utan abonnemang och du betalar bara för produkten och eventuell installation. På så sätt får du en lösning som du äger fullt ut, du slipper fasta månadskostnader och kan själv styra vilka åtgärder du vill ha.