Retur av produkt

För att skicka en produkt på retur till Paradox:  Fyll i returvarublankett (laddas ned till höger) och packa sedan ned produkten (inklusive tillhörande material som förpackning, transformatorer, etc.) tillsammans med returvarublanketten och skicka till vårt kontor.  Om enheter skickas in utan en returvarublankett som beskriver felet så kan vi inte hantera returen korrekt, vilket kan leda till att ersättning av enheten fördröjs eller att betalning för redan skickad ersättningsenhet krävs.